Lyssetjing

Bestem lyskjelda for det valde 3D-objektet.

Ikon lyssetjing

Lyssetjing

For å bruka denne funksjonen …

Opna lokalmenyen (høgreklikk) for 3D-objekt og vel fana 3D-effektar → Lyssetjing


Lyssetjing

Bestem lyskjelda for objektet og fargen på lyskjelda og omgjevnadslyset. Du kan ha opptil 8 ulike lyskjelder.

Lyskjelde

Trykk to gongar for å slå lyskjelda på og vel så ein lysfarge frå lista. Du kan òg velja farge for omgjevnadslyset i boksen Omgjevnadslys. Du kan òg trykkja mellomromstasten for å slå på og av lyskjelda.

Ikon Lyset er på

Lyset er på

Ikon Lyset er av

Lyset er av

Filterval

Vel ein farge for den gjeldande lyskjelda.

Vel farge i fargedialogvindauget

LibreOffice let deg definera dine eigne fargar i todimensjonal grafikk og eit nummerisk fargeovergangskart frå dialogvindauget Vel farge.

Ikon

Trykk på knappen Fargeveljar i fana Lyssetjing i dialogvindauget for 3D-effektar.

Bakgrunnslys

Omgjevnadslys

Vel farge for omgjevnadslyset.

Vel farge i fargedialogvindauget

LibreOffice let deg definera dine eigne fargar i todimensjonal grafikk og eit nummerisk fargeovergangskart frå dialogvindauget Vel farge.

Ikon

Trykk på knappen Fargeveljar i fana Lyssetjing i dialogvindauget for 3D-effektar.

Førehandsvising

Viser ei førehandsvising av endringane i lyskjelda.

Bruk

Trykk her for å bruka innstillingane i dialogvindauget i det valde objektet.

Ikon Bruk

Bruk

Oppdater

Trykk her for å visa alle eigenskapane til det merkte objektet i dialogvindauget.

Ikon Oppdater

Oppdater

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Gjer om til 3-D

Bruk dette ikonet for å omforma eit merkt 2D-objekt til eit 3D-objekt. Du kan også merkja fleire 2D-objekt og gjera dei om til eitt 3D-objekt. Skal du omforma grupperte 2D-objekt, må du først løysa opp gruppene.

Ikon Omform til3-D

Gjera om til 3-D

Gjer om til dreieobjekt

Trykk her for å gjera om eit 2D-objekt til eit dreieobjekt i 3D. Du ka også merkja fleire 2D-objekt og omforma dei til eitt enkelt dreieobjekt i 3D. Skal du omforma ei gruppe av 2D-objekt til 3D, må du først løysa opp gruppene.

Ikon Gjer om til dreieobjekt

Gjer om til dreieobjekt

Perspektiv på/av

Trykk her for å slå perspektivvisinga av eller på.

Ikon Perspektiv på/av

Perspektiv på/av

Støtt oss!