Skugge

Set skuggen og skuggeinnstillingane for det merkte 3D-objektet.

Ikon Skuggeleggjing

Skuggeleggjing

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Opna lokalmenyen (hþgreklikk) for 3D-objektet og vel fana Format → 3D-effektar → Skuggelegging


Skuggeleggjing

Vel skuggetypen som skal brukast pÄ det valde 3D-objektet.

Meir

Vel kva for skuggelegging du vil bruka. Flat skugge gjer kvar enkelt mangekant pÄ overflata einsfarga «Gouraud-skuggelegging» avstemmer fargane over mangekantane. «Phong skuggelegging» gjev eit omtrentleg gjennomsnitt av fargen pÄ kvar piksel ut frÄ pikslane omkring og treng mest prosessorkraft.

Skugge

Legg til eller fjernar ein skugge frÄ det valde 3D-objektet.

Ikon

3D-skuggelegging pÄ/av

Overflatevinkel

Skriv inn ein vinkel mellom 0 og 90 grader for skuggekastinga.

Kamera

Vel innstillingane for det valde 3D-objektet.

Avstand

Vel avstanden mellom kameraet og midten av det valde objektet.

Brennvidde

Skriv inn brennvidda for kameraet. Ein liten verdi svarar til eit «fiskeauge-objektiv» og ein stor verdi til eit teleobjektiv.

Bruk

Trykk her for Ă„ bruka innstillingane i dialogvindauget i det valde objektet.

Ikon Bruk

Bruk

Oppdater

Trykk her for Ă„ visa alle eigenskapane til det merkte objektet i dialogvindauget.

Ikon Oppdater

Oppdater

FĂžrehandsvis felt

Viser ei fĂžrehandsvising av det gjeldande utvalet.

Gjer om til 3-D

Bruk dette ikonet for Ä omforma eit merkt 2D-objekt til eit 3D-objekt. Du kan ogsÄ merkja fleire 2D-objekt og gjera dei om til eitt 3D-objekt. Skal du omforma grupperte 2D-objekt, mÄ du fÞrst lÞysa opp gruppene.

Ikon Omform til3-D

Gjera om til 3-D

Gjer om til dreieobjekt

Trykk her for Ä gjera om eit 2D-objekt til eit dreieobjekt i 3D. Du ka ogsÄ merkja fleire 2D-objekt og omforma dei til eitt enkelt dreieobjekt i 3D. Skal du omforma ei gruppe av 2D-objekt til 3D, mÄ du fÞrst lÞysa opp gruppene.

Ikon Gjer om til dreieobjekt

Gjer om til dreieobjekt

Perspektiv pÄ/av

Trykk her for Ä slÄ perspektivvisinga av eller pÄ.

Ikon Perspektiv pÄ/av

Perspektiv pÄ/av

StĂžtt oss!