Kolonneformat

Formater dei valde kolonnane.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen til ei kolonneoverskrift i ein databasetabell og vel Kolonneformat.


Justering

Bestemmer justeringsvala for innhaldet i den gjeldande cella eller dei gjeldande cellene.

Støtt oss!