Slett rader

Slett det valde namnerommet.

For å bruka denne funksjonen …

Sprettoppmenyen til ei radoverskrift i ein open databasetabell → Slett rader


Denne kommandoen kan berre slåast på når du trykkjer på Rediger-knappen på verktøylinjene «Tabelldata» eller «Standard».

Støtt oss!