Kolonnebreidd

Endra breidda på radene som er merkte av, eller berre der skrivemerket står.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Kolonnar → Breidd.

Opna sprettoppmenyen til ei kolonneoverskrift i ein databasetabell og vel Kolonnebreidd.


Du kan også endra breidda til ei kolonne ved å dra i delelinja ved sida av kolonneoverskrifta.

Breidd

Skriv inn kor breie kolonnane skal vera.

Juster kolonnebreidda automatisk etter skrifta.

Støtt oss!