Tema

Legg fargar til den valde hovudsida.

Generelt

Namn

Spesifiserer namnet på hovudsidetemaet.

Fargesett

Namn

Spesifiser eit namn for dette fargesettet.

Bakgrunn – Mørk 1

Spesifiserer den første mørke fargen som skal brukast som mørk bakgrunn, til vanleg svart.

Tekst – Lys 1

Spesifiserer den første lyse fargen som skal brukast på lys tekst, til vanleg kvit.

Bakgrunn – Mørk 2

Spesifiserer den andre mørke fargen som skal brukast som mørk bakgrunn. Dette er til vanleg mørkt, men ikkje heilt svart.

Tekst – Lys 2

Spesifiserer den andre lyse fargen som skal brukast på lys tekst. Dette er til vanleg lys, men ikkje heilt kvit.

Aksentteikn 1

Første tilpassa farge. Dette er til vanleg mørkt nok til at lys tekst er lesbar når den tilpassa fargen vert brukt som bakgrunnsfarge.

Aksentteikn 2

Andre tilpassa farge.

Aksentteikn 3

Tredje tilpassa farge.

Aksentteikn 4

Femte tilpassa farge.

Aksentteikn 5

Femte eigendefinerte farge.

Aksentteikn 6

Sjette eigendefinerte farge.

Hyperlenkje

Farge brukt for hyperlenkjer som ikkje er vitja.

Hyperlenkjer som er vitja

Farge brukt for hyperlenkjer som er vitja.

Støtt oss!