Tekstspalter

Legger til spalter i teksten i det valde teikneobjektet.

Talet på spalter

Spesifiserer kor mange spalter som skal brukast for teksten i teikneobjektet.

Avstand

Spesifiserer kor stor avstanden skal vera mellom spaltene.

Støtt oss!