Gå ut av gruppe

Avsluttar redigeringa av enkeltelement i eit gruppeobjekt.Om du er i ei nysta gruppe, vert berre den nysta gruppa lukka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Gruppe → Gå ut av gruppa (tekstdokument, rekneark).

Vel Form → Gruppe → Gå ut av gruppa (teiknedokument).

Opna sprettoppmenyen – vel Gå ut av gruppa.

Ikon Gå ut av gruppa

Gå ut av gruppe


Støtt oss!