Gå ut av gruppe

Avsluttar redigeringa av enkeltelement i eit gruppeobjekt.Om du er i ei nøsta gruppe, vert berre den nøsta gruppa lukka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Grupper → Gå ut av gruppe (i tekstdokument og rekneark).

Vel Form → Grupper → Løys opp gruppe (i teikningar)

Opna lokalmenyen og vel Gå ut av gruppe.

Ikon

Gå ut av gruppe


Støtt oss!