Gå ut av gruppe

Avsluttar redigeringa av enkeltelement i eit gruppeobjekt.Om du er i ei nøsta gruppe, vert berre den nøsta gruppa lukka.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen – vel Gå ut av gruppa.

Ikon Gå ut av gruppa

Gå ut av gruppe


Støtt oss!