Bli med i gruppe

Opnar den valde gruppa slik at du kan redigera dei enkelte objekta. Viss dei valde gruppene inneheld undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på kvar av dei. Denne kommandoen løyser ikkje opp gruppa permanent.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen – vel Gå inn i gruppa.

Ikon Gå inn i gruppa

Gå inn i gruppe


Tipsikon

For å velja eit enkeltobjekt i ei gruppe, hold nede -tasten og klikk på objektet.


Støtt oss!