Løys opp gruppe

Bryt opp den valde gruppa til individuelle objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Grupper → Løys opp gruppe (i tekstdokument og rekneark)

Vel Form → Løys opp gruppe (i teikningar)

Opna lokalmenyen og vel Løys opp gruppe.

Ikon

Løys opp gruppe


For å løysa opp nesta grupper inne i ei gruppe, må du gjenta denne kommandoen på kvar undergruppe.

Støtt oss!