Løys opp gruppe

Bryt opp den valde gruppa til individuelle objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Format - Group - Ungroup (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Ungroup (drawing documents).

Open context menu - choose Ungroup.

Icon Ungroup

Løys opp gruppe


For å løysa opp nesta grupper inne i ei gruppe, må du gjenta denne kommandoen på kvar undergruppe.

Støtt oss!