Løys opp gruppe

Bryt opp den valde gruppa til individuelle objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen – vel Løys opp gruppe.

Ikon Løys opp gruppe

Løys opp gruppe


For å løysa opp nesta grupper inne i ei gruppe, må du gjenta denne kommandoen på kvar undergruppe.

Støtt oss!