Grupper

Grupperer dei valde objekta, slik at dei kan flyttast som eit enkelt objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Grupper → Grupper (i tekstdokument og rekneark).

Vel Form → Grupper → Grupper (i teikningar).

Opna sprettoppmenyen og vel Grupper → Grupper (i skjema).

Ikon

Gruppe


Eigenskapane til enkeltobjekt vert halde på sjølv etter at du har gruppert objekta. Du kan også laga nesta grupper, det vil seia at du kan ha ei gruppe inne i ei anna.

Støtt oss!