Grupper

Grupper held saman valde objekt slik at dei kan flyttast eller formaterast som eitt objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Grupper.

Opna sprettoppmenyen og vel Grupper.


Arbeida med grupper

For å redigera enkeltobjekt i ei gruppe, vel gruppa, høgreklikk og vel

Når du redigerar ei gruppe, er objekta som ikkje er ein del av gruppa gråa ut.

Bruk «Tab» og «Shift + Tab» for å bla gjennom objekta i ei gruppe.

For å gå ut av ei gruppe, høgreklikk og vel

Grupper

Grupperer dei valde objekta, slik at dei kan flyttast som eit enkelt objekt.

Løys opp gruppe

Bryt opp den valde gruppa til individuelle objekt.

Gå inn i gruppe

Opnar den valde gruppa slik at du kan redigera dei enkelte objekta. Viss dei valde gruppene inneheld undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på kvar av dei.

Gå ut av gruppe

Avsluttar redigeringa av enkeltelement i eit gruppeobjekt.

Støtt oss!