Dialogvindauget for Fontwork (for Ă„ setja tekst langs ei kurva linje)

Eit enkelt verktĂžy for Ă„ setja ein tekst langs ei kurva linje utan fancy effektar.

note

Dette Fontwork-vindauget vert brukt for Ä setja ein tekst langs ei kurva linje. Teikna ei kurva linje, dobbeltklikk pÄ ho og skriv inn teksten. NÄr kurva er merkt aktiverer du Fontwork. .


Justeringsknappar

Du kan fĂ„ teksten til Ă„ fĂžlgja kva figur som helst. Dei fleste av dei tilpassa figurane som er tilgjengelege pĂ„ teikneverktĂžylinja mĂ„ konverterast til ein annan type fĂžr du kan bruka dei med Fontwork. I Impress og Draw hĂžgreklikkar du pĂ„ forma og vel Gjer om → Til kurve/mangekant/omriss. Om Ăžnskjeleg, kan du nĂ„ kopiera og lima inn den konverterte forma i Writer for bruk med Fontwork. Former i verktĂžylinjene for eldre sirklar og ovalar og eldre rektangel treng ikkje gjerast om. Boge som er teke med i dei enkle formene, er ogsĂ„ ei eldre form.

Fjern grunnlinjeformateringa.

Ikon

Av

Bruk topp- eller botnlinja av det valde objektet som grunnlinje til teksten.

Ikon

Roter

Bruk topp- eller botnlinja av det valde objektet som grunnlinje til teksten og hald pÄ den opphavlege loddrette justeringa av enkeltteikna.

Ikon

Oppreist

SkrÄstill teikna i tekstobjektet (vassrett).

Ikon

SkrÄstill vassrett

SkrÄstill teikna i tekstobjektet (loddrett).

Ikon

SkrÄstill loddrett

Reverserer tekstretninga og snur teksten vassrett eller loddrett. Du mÄ fÞrst leggja til ei anna grunnlinje pÄ teksten for Ä kunna bruka denne funksjonen.

Ikon

Presentasjon

Juster teksten heilt til venstre pÄ grunnlinja til teksten.

Ikon

Venstrejustert

Midtstill teksten pÄ tekstgrunnlinja.

Ikon

Midtstilt

Juster teksten heilt til hÞgre pÄ grunnlinja til teksten.

Ikon

HĂžgrejustert

Endra storleiken pÄ teksten sÄ han passar til lengda av grunnlinja til teksten.

Ikon

Automatisk tekststorleik

Vel avstanden mellom grunnlinja for teksten og grunnlinja til dei enkelte teikna.

Ikon

Avstand

Vel avstanden mellom byrjinga av grunnlinja til teksten og byrjinga av teksten.

Ikon

Innrykk

Viser eller gÞymer grunnlinja til teksten eller hjÞrna pÄ objektet.

Ikon

Omriss

Vis eller gÞym ramma pÄ enkeltteikna i teksten.

Ikon

Tekstomriss

Fjern skuggeeffekten du brukte pÄ teksten.

Ikon

Ingen skugge

Legg til ein skugge pÄ teksten i det valde objektet. Trykk pÄ denne knappen og skriv inn kor stor skuggen skal vera i boksane for Avstand X og Avstand Y.

Ikon

Loddrett

Legg til ein skrÄstilt skugge til teksten i det merkte objektet. Trykk pÄ knappen og skriv inn kor stor skuggen skal vera i boksane for Avstand X og Avstand Y.

Ikon

SkrÄstill

Vassrett avstand

Skriv inn den vassrette avstanden mellom tekstteikna og kanten av skuggen.

Ikon

X-avstand

Loddrett avstand

Skriv inn den loddrette avstanden mellom tekstteikna og kanten av skuggen.

Ikon

Avstand

Skuggefarge

Vel ein farge for tekstskuggen.

StĂžtt oss!