Rediger punkt

Let deg endra forma til eit valt teikneobjekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Punkt.

Ikon Rediger punkt

Rediger punkt


For å endra forma på eit vald teikneobjekt, trykk på knappen Punkt på verktøylinja Teikning og dra i eitt av punkta på objektet.

Støtt oss!