Som teikn

Forankrar det merkte objektet som eit teikn i den gjeldande teksten. Høgda på den gjeldande tekstlinja vert utvida viss objektet er over (og/eller under) grensa for det høgste teiknet eller objektet i den gjeldande tekstlinja.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra → Som teikn.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Forankra → Som teikn.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Forankra → Som teikn.


Støtt oss!