Som teikn

Forankrar det valde elementet som eit teikn i den gjeldande teksten. Viss høgda på det valde elementet er større enn høgda på skrifta, vert linjehøgda auka.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Forankring → Som teikn.


Støtt oss!