Til celle

Forankrar det valde objektet til ei celle. Ankerteiknet vert vist i øvste venstre hjørne av cella.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Forankra → Til celle.


Støtt oss!