Til avsnitt

Forankrar det valde elementet til det gjeldande avsnittet.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Forankra → Til avsnitt.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Forankra → Til avsnitt.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Forankra → Til avsnitt.


Objekt med dette ankeret kan plasserast i høve til sida eller tekstområdet, men også til avsnittet eller tekstområdet.

Ankersymbolet vert vist i venstre sidemarg i byrjinga av avsnittet.

note

Når eit avsnitt vert brukt for å setja posisjonen og avsnittet strekk seg over fleire sider eller spalter, vert posisjoneringsvala som refererer til eit avsnittsområde eller avsnittstekstområde brukte berre på den delen av avsnittet på sida eller spalta der ankeret er plassert.


Støtt oss!