Til avsnitt

Forankrar det merkte objektet til det gjeldande avsnittet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Forankring → Til avsnitt.


Ankersymbolet vert vist i venstre sidemarg i byrjinga av avsnittet.

Støtt oss!