Til side

Forankrar det merkte objektet til den gjeldande sida.

Det forankra elementet vert verande på den noverande sida sjølv om du set inn eller slettar tekst.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Forankring → Til side.


Ankersymbolet vert vist i det øvre, venstre hjørnet på sida.

Støtt oss!