Forankring

Vel forankringsinnstillingar for det merkte objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Forankring.

På fana Skjemautforming, trykk

Ikon Anker

Endra forankring


Let deg byta mellom ulike måtar å forankra eit objekt til dokumentet på.

Til side

Forankrar det merkte objektet til den gjeldande sida.

Støtt oss!