Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

For å bruka denne funksjonen …

For eit merkt objekt, vel Format → Forankra.

Høgreklikk på eit merkt objekt – vel Anker.

På linja Teikneobjekteigenskapar eller linja Skjemautforming, trykk

Ikon Anker

Forankring


Til side

Anchors the selected object so that it always remains on the current page.

Støtt oss!