Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Still opp → Flytt bakarst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Endra → Still opp → Flytt bakarst (LibreOffice Draw)

Shift + + minusteiknet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt bakarst (LibreOffice Impress)

Ikon Flytt bakarst

Flytt bakarst


Lag

Støtt oss!