Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc).

Vel Form → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Draw)

Shift++plussteiknet (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Opna sprettoppmenyen og vel Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Ikon Flytt fremstt

Flytt fremst


Lag

Støtt oss!