Still opp

Endrar lag-rekkjefølgja i dei valde objekta.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Vel Still opp.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel fana Bilete.

Vel fana Objekt.

Frå verktøylinjer:

Ikon Still opp

Still opp


Lag for tekst og bilete

Alle objekt som vert sette inn i eit dokument vert stabla oppå kvarandre. Bruk «Still opp»-kommandoar for å endra stablingsrekkjefølgja. Du kan ikkje endra stablingsrekkjefølgja for tekst.

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Flytt framover

Flytt objektet eitt nivå opp, nærare toppen av stabelen.

Flytt bakover

Flytt objektet eitt nivå ned, nærare botnen av stabelen.

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

Støtt oss!