Loddrett

Snur dei valde objekta loddrett, slik at nede vert oppe og motsett.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Spegelvend → Loddrett (LibreOffice Draw).

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Bilete.

Opna sprettoppmenyen og vel Spegelvend → Loddrett (i presentasjonar).


Støtt oss!