Spegelvend

Snur det merkte objektet vassrett eller loddrett.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Vel Roter eller spegelvend.

Frå verktøylinjer:

Ikon Roter eller spegelvend

Roter eller spegelvend


Spegelvend loddrett

Snur dei valde objekta loddrett, slik at nede vert oppe og motsett.

Spegelvend vassrett

Spegelvender dei valde objekta vassrett mot høgre.

Støtt oss!