Spegelvend

Snur det merkte objektet vassrett eller loddrett.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Spegelvend (LibreOffice Draw).

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Bilete.

Opna sprettoppmenyen og vel Spegelvend (i presentasjonar).


Loddrett

Snur dei valde objekta loddrett, slik at nede vert oppe og motsett.

Vassrett

Spegelvender dei valde objekta vassrett mot høgre.

Støtt oss!