Forklaring

Vel eigenskapane for den valde snakkebobla.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Posisjon og storleik → Snakkebobler. Denne er berre tilgjengeleg for snakkebobler i tekstboksar, ikkje for tilpassa snakkebobler.


Merknadsikon

Desse snakkeboblene skriv seg frå den første versjonen av LibreOffice. Du må tilpassa ei verktøylinje eller ein meny for å setja inn desse snakkeboblene. Dei nye snakkeboblene tilbyr fleire funksjonar, for eksempel ei snakkeboble-verktøylinje Ikon der du kan velja forma på snakkeboblene.


Stilar for snakkebobler

Trykk på den snakkeboblestilen du vil bruka på den valde snakkebobla.

Avstand

Vel kor stort mellomrom du vil ha mellom snakkebobla og linjene i snakkebobla.

Utviding

Vel kor forklaringslinja skal byrja i høve til boksen med snakkebobla.

Lengd

Skriv inn lengda på linjestykket som går frå snakkebobla til bøyepunktet for linja.

Merknadsikon

Boksen Lengd er berre tilgjengeleg viss du vel forklaringsstilen Vinkla bindingslinje og ikkje kryssar av for Best mogleg.


Best mogleg

Trykk her for å visa ei enkeltvinkla linje på best mogleg måte.

Støtt oss!