Skråstilling og hjørneradius

Skråstiller det valde objektet eller avrundar hjørna på eit rektangulært objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Posisjon og storleik → Helling og hjørneradius.


Hjørneradius

Du kan runda av hjørna berre på eit rektangulært objekt.

Radius

Skriv inn radiusen på sirkelen som du vil bruka til å runda av hjørna.

Helling

Skråstiller det valde objektet langs ein oppgjeve akse.

Vinkel

Skriv inn vinkelen på skråaksane.

Støtt oss!