Rotasjon

Roter det merkte objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Posisjon og storleik → Rotering.

Ikon Roter

Roter


Pivotpunkt

Det valde objektet vert rotert rundt eit oppgjeve omdreiingspunkt. Omdreiingspunktet er som standard i midten av objektet.

note

Viss du gjev eit punkt som er for langt utføre objektgrensene, kan det henda at objektet vert rotert ut av sida.


Posisjon X

Skriv inn den vassrette avstanden mellom venstre kant av sida og rotasjonspunktet.

Posisjon Y

Skriv inn den loddrette avstanden mellom rotasjonspunktet og toppen av sida.

Standardinnstillingar

Trykk der du vil plassera pivot-punktet (omdreiingspunktet).

Rotasjonsvinkel

Vel kor mange grader det valde objektet skal roterast, eller bruk rotasjonsrutenettet.

Vinkel

Skriv inn kor mange grader det valde objektet skal roterast.

Standardinnstillingar

Trykk for å velja rotasjonvinkelen i steg på 45 grader.

Støtt oss!