Rotasjon

Roter det merkte objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Format - Position and Size - Rotation tab.

Icon Rotate

Roter


Pivot Point

Det valde objektet vert rotert rundt eit oppgjeve omdreiingspunkt. Omdreiingspunktet er som standard i midten av objektet.

note

Viss du gjev eit punkt som er for langt utføre objektgrensene, kan det henda at objektet vert rotert ut av sida.


Position X

Skriv inn den vassrette avstanden mellom venstre kant av sida og rotasjonspunktet.

Position Y

Skriv inn den loddrette avstanden mellom rotasjonspunktet og toppen av sida.

Default settings

Trykk der du vil plassera pivot-punktet (omdreiingspunktet).

Rotation Angle

Vel kor mange grader det valde objektet skal roterast, eller bruk rotasjonsrutenettet.

Vinkel

Skriv inn kor mange grader det valde objektet skal roterast.

Default settings

Trykk for å velja rotasjonvinkelen i steg på 45 grader.

Støtt oss!