Posisjon og storleik

Endra storleiken på eller flytt det valde objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på tekstboksen eller forma og deretter …

Vel fana Format → Objekt →

Opna sprettoppmenyen for det merkte objektet og vel fana Posisjon og storleikPosisjon og storleik.

Ikon Posisjon og storleik

Menyikonet for «Posisjon og storleik»


Storleik

Breidd

Vel kor breitt det valde objektet skal vera.

Høgd

Vel kor høgt det valde objektet skal vera.

Same storleiksforholdet

Beheld forholdet mellom høgd og breidd når du endrar ein av dei i dialogvindauget.

Verna

Posisjon

Hindrar endringar i posisjon og storleik på det valde objektet.

Storleik

Hindrar deg i å endra storleiken på objektet.

Støtt oss!