Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Posisjon og storleik.


Posisjon og storleik

Endra storleiken på eller flytt det valde objektet.

Rotasjon

Roter det merkte objektet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!