Gjennomsikt

Vel innstillingar for gjennomsikt for fyllet som skal brukast på det valde objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Område → Gjennomsikt (i teikningar).

Vel fana Format → Objekt og form → Område → Gjennomsikt (i presentasjonar).

Vel fana Format → Diagramvegg → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Diagramområde → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Diagramgolv → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Alle titlar → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Hovudtittel → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Undertittel → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Tittel (X-aksen) → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Tittel (Y-aksen) → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Tittel → Tittel (Z-aksen) → Gjennomsikt (i diagram)

Vel fana Format → Objekteigenskapar → Datapunkt → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Objekteigenskapar → Datapunkt → Gjennomsikt (i diagram).

Vel fana Format → Avsnitt → Gjennomsikt.

Vel Format → Stilar, opna sprettoppmenyen til ei oppføring og vel fana Endra/Ny(tt) → Gjennomsikt.


Gjennomsiktsmodus

Vel kva gjennomsiktstype du vil bruka.

Inga gjennomsikt

Slå av gjennomsiktige fargar. Dette er standardinnstillinga.

Gjennomsikt

Skrur på gjennomsiktige fargar. Merk dette valet og skriv inn eit tal i boksen. 0% er full dekning (ikkje gjennomsiktig) og 100% er heilt gjennomsiktig.

Talknapp for gjennomsikt

Justerer kor gjennomsiktig den gjeldande fyllfargen skal vera. Du kan velja ein verdi mellom 0% (ikkje gjennomsiktig) og 100% (heilt gjennomsiktig).

Fargeovergang

Bruk fyllfargen til å laga ein gjennomsiktig fargeovergang. Etter å ha valt dette må du oppgje eigenskapane til fargeovergangen.

Type

Vel kva type gjennomsiktig fargeovergang du vil bruka.

Midtstilt

Vel kor langt du vil forskyva fargeovergangen vassrett.

Midtstilt

Vel kor langt du vil forskyva fargeovergangen loddrett.

Vinkel

Skriv inn rotasjonsvinkelen til fargeovergangen.

Kantlinje

Skriv inn kor mykje du vil justera det gjennomsiktige området av fargeovergangen. Standardverdien er 0%.

Startverdi

Skriv inn kor gjennomsiktig startpunktet til fargeovergangen skal vera. Du kan velja ein verdi mellom 0% (ikkje gjennomsiktig) og 100% (heilt gjennomsiktig).

Sluttverdi

Skriv inn kor gjennomsiktig endepunktet til fargeovergangen skal vera. Du kan velja ein verdi mellom 0% (ikkje gjennomsiktig) og 100% (heilt gjennomsiktig).

Førehandsvising

Bruk førehandsvisinga for å visa endringane før du brukar gjennomsikteffekten på fargefyllet til det valde objektet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!