Bilete

Vel eit bilete som du vil bruka som fyllbilete, eller legg til ditt eige biletmønster.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Område → Bilete.


Bilete

Listar ut dei tilgjengelege bileta. Du kan også importera punktbilete.

Du kan endra namnet på eit bilete ved å merkja biletet, høgreklikka og velja Endra namn. Du kan sletta eit bilete ved å merkja det, høgreklikka og velja Slett.

Legg til / importer

Locate the image that you want to import, and then click Open. The image is added to the end of the list of available images.

note

Importerte bilete vert lagra i brukarprofilen din slik at dei også kan brukast i andre dokument.


Val

Stil

Storleik

Storleik på flisene og tilpassa storleik.

Plassering

Vel kvar biletet skal forankrast inne i objektområdet.

Flisplassering

Flisforskyving:

Vel forskyvinga av flisene i rader eller kolonnar. Bruk talknappen for å setja forskyvinga.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!