Bilete

Vel eit bilete som du vil bruka som fyllbilete, eller legg til ditt eige biletmønster.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Område → Bilete.


Bilete

Listar ut dei tilgjengelege bileta. Du kan også importera punktbilete.

Du kan endra namnet på eit bilete ved å merkja biletet, høgreklikka og velja Endra namn. Du kan sletta eit bilete ved å merkja det, høgreklikka og velja Slett.

Legg til / importer

Finn biletet som du vil importera og trykk Opna. Biletet vert lagt til nedst i lista over tilgjengelege bilete.

note

Importerte bilete vert lagra i brukarprofilen din slik at dei også kan brukast i andre dokument.


Val

Stil

Storleik

Storleik på flisene og tilpassa storleik.

Plassering

Vel kvar biletet skal forankrast inne i objektområdet.

Flisplassering

Flisforskyving:

Vel forskyvinga av flisene i rader eller kolonnar. Bruk talknappen for å setja forskyvinga.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!