Punktbilete

Vel eit punktbilete som du vil bruka som fyllbilete, eller legg til ditt eige bilete.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Område → Punktbilete.


Punktbilete

Listar ut dei tilgjengelege punktbileta. Du kan også importera punktbilete.

Du kan endra namnet på eit punktbilete ved å merkja biletet, høgreklikka og velja Endra namn. Du kan sletta eit punktbilete ved å merkja det, høgreklikka og velja Slett.

Legg til / importer

Finn biletet som du vil importera og trykk Opna. Biletet vert lagt til i botnen av lista over mønster.

note

Importerte punktbilete vert lagra i brukarprofilen din slik at dei også kan brukast i andre dokument.


Val

Stil

Storleik

Storleik på flisene og tilpassa storleik.

Plassering

Vel kvar punktbiletet skal forankrast inne i objektområdet.

Flisplassering

Flisforskyving:

Vel forskyvinga av flisene i rader eller kolonnar. Bruk talknappen for å setja forskyvinga.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!