Fargeovergang

Vel ein fargeovergang, endra verdiane for ein fargeovergang eller lagra ein ny fargeovergang.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Format → Område → Fargeovergang.


Fargeovergang

Lister dei tilgjengelege fargeovergangane. Du kan også endra og laga dine eigne fargeovergangar.

Legg til

Legg ein eigendefinert fargeovergang til lista. Oppgje eigenskapane du vil at fargeovergangen skal ha før du trykkjer på denne knappen.

Endra

Kopierer eigenskapane frå den gjeldande fargeovergangen til den valde fargeovergangen. Du kan lagra fargeovergangen under eit anna namn.

note

Du kan endra namnet på ein fargeovergang ved å merkja fargeovergangen, høgreklikka og velja Endra namn. Du kan sletta ein fargeovergang ved å merkja han, høgreklikka og velja Slett.


Innstillingar

Bruk innstillingane for å tilpassa ein fargeovergang.

Type

Vel fargeovergangen du vil bruka.

Midtstilt

Skriv inn den vassrette forskyvinga av fargeovergangen. 0 % er den gjeldande vassrett plasseringa av sluttfargen i fargeovergangen. Sluttfargen er den fargen som er definert i Tilfarge.

Midtstilt

Skriv inn den loddrette forskyvinga av fargeovergangen. 0 % er den gjeldande loddrette plasseringa av sluttfargen i fargeovergangen. Sluttfargen er den fargen som er definert i Tilfarge.

Vinkel

Skriv inn rotasjonsvinkelen til den valde fargeovergangen.

Overgangsbyrjing

Skriv inn kor mykje du vil endra området for sluttfargen i fargeovergangen. Sluttfargen er den fargen som er definert i Tilfarge.

Fråfarge

Vel ein farge for startpunktet i fargeovergangen.

Skriv inn fargestyrken for fargen sett i Fråfarge. 0 % svarar til svart, 100 % er full fargemetning for den valde fargen.

Tilfarge

Vel ein farge for endepunktet i fargeovergangen.

Skriv inn fargestyrken for fargen sett i Tilfarge. 0 % er svart, 100 % er full fargemetning for den valde fargen.

Slett

Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.

Førehandsvising

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!