Område

Vel fyllstil på det valde teikneobjektet.

Du kan leggja til tilpassa fargar, fargeovergangar, skraveringar, tofarga mønster og biletmønster til standardlista for seinare bruk.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Stilar og deretter . Høgreklikk på ei oppføring og vel Ny(tt)/Endra. Vel fana .

Vel fana Format → Område → Område.

Vel fana Format → Tittel → Område (diagramdokument).

Vel fana Format → Forklaring → Område (i diagram)

Vel fana Format → Diagramvegg → Område (i diagram)

Vel fana Format → Diagramgolv → Område (i diagram).

Vel fana Format → Diagramområde → Område (i diagram)


Ingen

Ikkje fyll det merkte objektet.

Fargar

Vel ein farge som skal brukast, lagra den gjeldande fargelista eller last ned ei anna fargeliste.

Fargeovergang

Fyller objektet med ein fargeovergang vald på denne sida.

Punktbilete

Fyller objektet med eit biletemønster vald på denne sida. Du kan leggja til punktbilete i denne lista ved å trykkja på knappen Legg til / importer frå fana Punktbilete.

Mønsterelement

Fyller objektet med eit enkelt tofarga mønster vald på denne sida.

Skravering

Fyller objektet med eit skraveringsmønster vald på denne sida.

tip

Du kan også velja fyllmetodar frå listeboksen på verktøylinja Teikneobjekteigenskapar.


Ikon

Områdestil/fyll

Vel den fylltypen du vil bruka på teikneobjektet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!