Område (bakgrunn, utheving)

Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

Du kan leggja til tilpassa fargar, fargeovergangar, skraveringar, tofarga mønster og biletmønster til standardlista for seinare bruk.

For å bruka denne funksjonen …


Ingen

Ikkje fyll det merkte objektet.

Fargar

Vel ein farge som skal brukast, lagra den gjeldande fargelista eller last ned ei anna fargeliste.

Vel den fylltypen du vil bruka på teikneobjektet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!