Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Område.

På verktøylinja Linje og fyll trykkjer du

Ikon Område

Område


Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

Skugge

Legg til ein skugge på det valde teikneobjektet og vel skugge-eigenskapane.

Gjennomsikt

Vel innstillingar for gjennomsikt for fyllet som skal brukast på det valde objektet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!