Pilstilar

Endra eller lag pil-stilar.

Du kan leggja til pilstilar i byrjinga og slutten av ei linje med fana Linje i dialogvindauget Linje.

For å bruka denne funksjonen …

Høgreklikk på eit merkt objekt – vel fana Linje → Pilstilar.

Ikon Linje

Linje


Handsama pilstilar

Let deg leggja til, endra namn, sletta, lagra og lasta inn pilstilar.

Stilnamn

Viser namnet på den valde pilstilen.

Pilstil

Vel ein førehandsdefinert pilstil frå lista.

Legg til

Vel eit objekt i dokumentet og klikk her for å laga ein tilpassa pilstil.

Gje nytt namn

Endra namnet på den valde pilstilen.

Slett

Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.

Last inn pilstilar

Importer ei liste med pilstilar.

Lagra pilstilar

Lagra lista med pilstilar slik at ho kan hentast fram igjen seinare.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!