Pilstilar

Endra eller lag pil-stilar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Linje → Pilstilar.


Organiser pilstilar

Let deg organisera lista med pilstilar.

Tittel

Viser namnet på den valde pilstilen.

Pilstil

Vel ein førehandsdefinert pilstil frå lista.

Legg til

Vel eit objekt i dokumentet og klikk her for å laga ein tilpassa pilstil.

Endra

Endra namnet på den valde pilstilen.

Slett

Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.

Last inn pilstilar

Importer ei liste med pilstilar.

Lagra pilstilar

Lagra lista med pilstilar slik at ho kan hentast fram igjen seinare.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!