Pilstilar

Endra eller lag pil-stilar.

You can add arrow styles to the start or end of a line using the Line tab of the Line dialog.

For å bruka denne funksjonen …

Høgreklikk på eit merkt objekt – vel fana Linje → Pilstilar.

Ikon Linje

Linje


Manage Arrow Styles

Lets you add, rename, delete, save and load arrow styles.

Style name

Viser namnet på den valde pilstilen.

Pilstil

Vel ein førehandsdefinert pilstil frå lista.

Legg til

Vel eit objekt i dokumentet og klikk her for å laga ein tilpassa pilstil.

Rename

Endra namnet på den valde pilstilen.

Slett

Slettar elementet eller elementa etter stadfesting.

Last inn pilstilar

Importer ei liste med pilstilar.

Lagra pilstilar

Lagra lista med pilstilar slik at ho kan hentast fram igjen seinare.

Førehandsvis felt

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!