Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Format - Line (Impress and Draw).

Choose Format - Text Box and Shape - Line (Writer).

Choose Format - Object - Line (Calc).

På linja Linje og fyll trykkjer du

Icon Line

Linje


Linje

Vel formateringa av den valde linja eller for dei linjene du vil teikna. Du kan også leggja til pilspissar på ei linje eller endra henne til eit diagramsymbol.

Linjestilar

Lag eller endra ein stil for stipla linjer.

Pilstilar

Endra eller lag pil-stilar.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!