Alternativ tekst

Tilordnar ein tekst og ein alternativ tekst til det valde objektet. Desse tekstane er tilgjengelege som alternative taggar i dokumentet for bruk av tilgjengeverktøy. Dei er også tilgjengelege som kodar for bilete når du eksporterer dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Alternativ tekst.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Alternativ tekst i fana Bilete i menyen Bilete.

Vel Alternativ tekst i fana Objekt i menyen Objekt.


Tekst

Skriv inn ei kort skildring av dei viktigaste detaljane for det valde objektet for ein person som ikkje kan sjå objektet. Denne teksten er tilgjengeleg for bruk av hjelpeteknologiar.

Alternativ tekst

Skriv inn ei lengre skildring av objektet, spesielt viss objektet er for komplekst eller inneheld for mange detaljer til å kunna skildrast tilstrekkeleg med det korte tekstalternativet. Bruk Alternativ tekst for å leggja til tilleggsinformasjon i den korte skildringa som finst i tekstalternativet. Denne teksten er tilgjengeleg for bruk av hjelpeteknologiar.

note

For bilete vert Tekst og Alternativ tekst eksportert med ein passande kode i HTML- og PDF-format (hugs å slå på Universal tilgjenge (PDF/UA)-alternativet i PDF-eksport).


Dekorativ

Merkjar elementet som reint dekorativt og ikkje ein del av dokumentinnhaldet og kan ignorerast av hjelpeteknologiar.

Støtt oss!