Skildring

Tilordnar eit tekstalternativ og ei skildring til det valde objektet. Desse tekstane er tilgjengelege som alternative taggar i dokumentet for bruk av tilgjengeverktøy. Dei er også tilgjengelege som kodar for bilete når du eksporterer dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Høgreklikk på eit merkt bilde, ei merkt ramme eller eit merkt OLE-objekt – vel fana Eigenskapar → Val.

For eit merkt objekt vel du Format → Skildring


Tekstalternativ

Skriv inn ei kort skildring av dei viktigaste detaljane for det valde objektet for ein person som ikkje kan sjå objektet. Denne teksten er tilgjengeleg for bruk av hjelpeteknologiar.

Skildring

Skriv inn ei lengre skildring av objektet, spesielt viss objektet er for komplekst eller inneheld for mange detaljer til å kunna skildrast tilstrekkeleg med det korte tekstalternativet. Bruk Skildring for å leggja til tilleggsinformasjon i den korte skildringa som finst i Tekstalternativ. Denne teksten er tilgjengeleg for bruk av hjelpeteknologiar.

note

For bilete vert Tekstalternativ og Skildring eksportert med ein passande kode i HTML- og PDF-format (hugs å slå på Universal tilgjenge (PDF/UA)-alternativet i PDF-eksport).


Støtt oss!