Skildring

Gjev ein tittel og ei beskriving til det valde objektet. Desse er tilgjengelege for tilgjengeverkt√ły og som alternative taggar n√•r du eksporterer dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen for objektet og vel Skildring.


Tittel

Skriv inn ein tittel. Dette korte namnet er synleg som ein alternativ tagg i HTML-format. Tilgjengeverkt√ły kan lesa denne teksten.

Skildring

Skriv inn ei beskriving. Den lange beskrivingsteksten kan skrivast inn for √• beskrive eit komplekst objekt eller ei kompleks gruppe objekt for brukarar med skjermlesarprogramvare. Beskrivinga er synleg som ein alternativ tagg for tilgjengeverkt√ły.

St√łtt oss!