Namn

Gjev det valde objektet eit namn slik at du raskt kan finna det i dokumentstrukturen.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Namn

Frå sprettoppmenyen:

Vel Namn,

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Namn i fana Bilete i menyen Bilete.

Vel Namn i fana Objekt i menyen Objekt.


Namn

Skriv inn eit namn på det valde objektet. Dette namnet vert synleg i dokumentstrukturen.

note

Namna på bilete, OLE-objekt og rammer må vera unike i det same dokumentet.


Støtt oss!