Namn

Gjev det valde objektet eit namn slik at du raskt kan finna det i dokumentstrukturen.

For å bruka denne funksjonen …

Open the context menu for the object - choose Name.


Namn

Skriv inn eit namn på det valde objektet. Dette namnet vert synleg i dokumentstrukturen.

Støtt oss!