Namn

Gjev det valde objektet eit namn slik at du raskt kan finna det i dokumentstrukturen.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen for objektet og vel Namn.


Namn

Skriv inn eit namn på det valde objektet. Dette namnet vert synleg i dokumentstrukturen.

note

Namna på bilete, OLE-objekt og rammer må vera unike i det same dokumentet.


Støtt oss!