Fordel kolonnane jamt

Justerer breidda til dei markerte kolonnane slik at dei svarar til den breiaste kolonnen i utvalet. Den totale tabellbreidda kan ikkje vera større enn sidebreidda.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon

Fordel kolonnane jamt


Støtt oss!