Fordel kolonnane jamt

Juster breidd på dei merkte tabellkolonnane slik at alle kolonnane har same breidde. Tabellbreidda og umerkte kolonnar vert ikkje endra.

For å bruka denne funksjonen …

Merk kolonnar i tabellen, høgreklikk og vel Storleik → Fordel kolonnar jamt.

Ikon Fordel kolonnar jamt

Fordel kolonnar jamt


Det er nødvendig å merkja minst to kolonnar for at denne kommandoen skal vera tilgjengeleg, men nok å merkja berre éi celle i kvar kolonne.

Støtt oss!