Enkel linjeavstand

Set inn enkel linjeavstand i avsnittet. Dette er standardinnstillinga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Mellomrom → Linjeavstand: 1


Ikon

Linjeavstand: 1

Støtt oss!