Enkel linjeavstand

Set inn enkel linjeavstand i avsnittet. Dette er standardinnstillinga.

For å bruka denne funksjonen …

Opna lokalmenyen og vel Linjeavstand → Enkel.


Ikon

Linjeavstand: 1

Støtt oss!