Fordel rader jamt

Justerer høgda til dei markerte radene slik at dei svarar til den høgste rada i utvalet.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon

Fordel rader jamt


Støtt oss!