Fordel rader jamt

Justerer høgda til dei merkte radene slik at dei passar til den høgste rada i utvalet.

For å bruka denne funksjonen …

Frå sprettoppmenyen:

Merk rader i tabellen, høgreklikk, vel Storleik → Fordel rader jamt.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Tabell → Beste storleik → Fordel rader jamt.

Vel Fordel radene jamt i fana Tabell i menyen Tabell.

Frå verktøylinjer:

Ikon Fordel rader jamnt

Fordel radene jamt

Frå sidepanelet:

Vel Eigenskapar → Tabell → Fordel rader jamt


Det er nødvendig å merka minst to rader for at denne kommandoen skal vera tilgjengeleg, men det er nok å merkja berre éi celle i kvar rad.

Støtt oss!