Skuggar

Legg ein skugge til den merkte teksten. Viss skrivemerket er i eit ord, vert det lagt skugge til heile ordet.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Skugge.


Støtt oss!