Gjennomstreking

Teiknar ein strek gjennom den merkte teksten. Viss markøren er i eit ord, vil streken gå gjennom heile ordet.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Gjennomstreking.


Støtt oss!