Understreking

Understrekar eller fjernar understreking frå den merkte teksten.

For å bruka denne funksjonen …

Opna menyen Format → Tekst og vel Enkel understreking eller Dobbel understreking.

Ikon Understrek

Understreka


Viss skrivemerket ikkje er i eit ord, vil den nye teksten du skriv inn verta understreka.

Enkel understreking

Understrekar den merkte teksten med ei enkel linje.

Dobbel understreking

Understrekar den merkte teksten med to linjer.

Støtt oss!