Halvfeit

Gjer den merkte teksten om til halvfeit skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i halvfeit skrift. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er halvfeit, så vert formateringa fjerna.

Viss tekstmarkøren ikkje er inne i eit ord, og ingen tekst er markert, vert skriftstilen brukt på teksten du skriv inn.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen og vel Stil → Halvfeit.

Ikon Halvfeit

Halvfeit


Støtt oss!