Stil

Bruk denne kommandoen for raskt å ta i bruk skriftstilar for eit tekstutval.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen og vel Stil.


Om du plasserer skrivemerket i eit ord utan at noko er markert, vert skriftstilen brukt på heile dette ordet. Er skrivemerket ikkje i eit ord, og ingen tekst er markert, vert skriftstilen brukt på den teksten du skriv inn.

Halvfeit

Gjer den merkte teksten om til halvfeit skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i halvfeit skrift. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er halvfeit, så vert formateringa fjerna.

Kursiv

Gjer den merkte teksten om til kursiv skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i kursiv. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er i kursiv så vert formateringa fjerna.

Understreking

Understrekar eller fjernar understreking frå den merkte teksten.

Gjennomstreking

Teiknar ein strek gjennom den merkte teksten. Viss markøren er i eit ord, vil streken gå gjennom heile ordet.

Skuggar

Legg ein skugge til den merkte teksten. Viss skrivemerket er i eit ord, vert det lagt skugge til heile ordet.

Heva skrift

Gjer skrifta i den valde teksten mindre og hevar teksten frå grunnlinja.

Senka skrift

Gjer skrifta i den valde teksten mindre og senkar teksten under grunnlinja.

Støtt oss!