Øvst

Plasser innhaldet øvst i cella.

For å bruka denne funksjonen …

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Celle → Øvst.


Støtt oss!