Del celler

Deler cella eller cellegruppa vassrett eller loddrett i så mange celler som du skriv inn.

For å bruka denne funksjonen …

Når du er på verktøylinja Tabell, vel

Ikon

Del celler


Del celler i

Skriv inn kor mange rader eller kolonnar du vil dela dei markerte cellene i.

Retning

Vassrett

Deler dei valde cellene i så mange rader som du valde i feltet Del celler i.

I like delar

Del cellene i rader i lik høgd.

Loddrett

Deler cellene i det talet på kolonnar du vel i feltet Del celler i.

Støtt oss!