Fletta celler

Slår saman innhaldet i dei merkte cellene til éi celle. Tek vare på formateringa i den første cella i utvalet.

warning

Å slå saman celler kan føre til utrekningsfeil i formlar i tabellen.


Støtt oss!