Blokkjuster

Blokkjusterer dei valde avsnitta til begge margane. Du skal også kunne setja opp justeringsinnstillingar for den siste linja i eit avsnitt ved å velja Format → Avsnitt → Justering.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster → Blokkjustert (teiknefunksjonar)

Opna lokalmenyen - vel Juster → Blokkjustert.

Ikon

Blokkjustert


Støtt oss!